ATLETISME – Assemblea Gral. Extraordinària i Ordinària del Club Atlètic Igualada –

 El Club Atlètic Igualada convoca a tots els seus associats, a les Assemblees Generals Extraordinària i Ordinària  de l’entitat, que tindran lloc el proper dia 26 de Febrer de 2021, divendres, a partir de les 19,30 h., en primera convocatòria, i de les 20,00 h. en segona convocatòria, a la Sala de Reunions de l’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada.

L’únic punt de l’ordre del dia de l’Assemblea General Extraordinària, és la renovació de la Junta Directiva de l’entitat.

Es recorda que, atès que l’elecció es realitza pel sistema de votació dels associats, tindran dret a vot els Socis del C.A. Igualada majors d’edat presents en l’acte, i que compleixin el requisit indispensable d’haver fet efectiva la quota de Soci del  CAI corresponent a l’any 2021.

D’altra banda, es convoca també als Associats del C.A. Igualada a l’Assemblea General

Ordinària del club, que tindrà lloc el mateix divendres, 26/02, a continuació de l’Assemblea Gral. Extraordinària,  amb els següents punts a l’ordre del dia:

 1) Balanç esportiu de la temp. 2020.

 2) Balanç econòmic de la temp. 2020.

 3) Precs i preguntes.

  – Junta Directiva del C.A. Igualada –