Convocatòria Assemblea General Extraordinària del Club Atlètic Igualada

El Club Atlètic Igualada convoca a tots els seus associats a l’Assemblea General Extraordinària de l’entitat, que tindrà lloc el proper dia 24 de Febrer de 2017, divendres, a partir de les 7,30 h. del vespre en primera convocatòria, i de les 8,00 h. del vespre en segona convocatòria, a la sala de reunions de l’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada, amb el següent ordre del dia:

1) Informe de presidència.
2) Balanç esportiu de la temp. 2015-16.
3) Balanç econòmic de la temp. 2015-16.
4) Informació sobre les obres previstes a l’Estadi Atl.
5) Obertura del procés electoral per a la renovació de la Junta Directiva, i elecció de nou President de l’entitat.
6) Precs i preguntes.