I TRAIL AIGUA RIGAT, 16KM

REGLAMENT 2018

ARTICLE 1:
ORGANITZACIÓ

Aigua de Rigat és la promotora del Trail Aigua de Rigat i compta amb la col·laboració de l’Associació de veïns del barri del Sant Crist per a la seva organització.

 

ARTICLE 2:
DEFINICIÓ DE L’ESDEVENIMENT

El Trail Aigua de Rigat és una cursa per muntanya a peu individual.
Es una ruta de baixa muntanya que discorre per senders, camins i pistes,en què les condicions poden arribar a ser variables en funció de les condicions meteorològiques.

 

ARTICLE 3:
CONDICIONS GENERALS

El Trail Aigua de Rigat es regirà segons aquest reglament i els seus annexos (en cas que n’hi hagi). Tots els participants accepten aquest reglament en el moment de la seva inscripció.

 

ARTICLE 4:
CONDICIONS D’ADMISSIÓ DELS PARTICIPANTS

S’admetrà com a participant qualsevol persona major de 16 anys, de qualsevol nacionalitat i que compleixi les exigències d’aquest reglament.

 

ARTICLE 5:
INSCRIPCIÓ

La inscripció es realitza a través de la pàgina web del Club atlètic Igualada; www.clubatleticigualada.com.
Per formalitzar la inscripció cal emplenar el formulari amb les dades personals i realitzar un pagament de 15€.

Punt d’inscripció presencial (fins el 30 de maig, es podrà formalitzar i fer el pagament a MARATHON ESPORTS, carrer de la Torre 9, Igualada. El límit d’inscripcions es de 300.

La participació a la cursa dóna dret a:

– Dos punts d’avituallament.

– Samarreta tècnica.

– Bossa corredor.

– Dorsal

– Cronometratge amb xip.

 

ARTICLE 6:
LLIURAMENT DE PITRALLS

Els pitrals es podran recollir a partir de 2 hores abans de la sortida al pati del INSTITUT BADIA MARGARIT. Hi haurà servei de vestuari i guarda roba.

 

ARTICLE 7:
CONTROL DE SORTIDA

Abans de la sortida (situada a la plaça de la Torre del Recasens (davant l’Escola Gabriel Castellà), s’efectuarà el control per poder accedir al recinte de sortida i es duran a terme les actuacions següents:

– Verificació de dorsals.

– Verificació del material obligatori.

Els participants que no portin el material obligatori o que el presentin inutilitzable o defectuós no podran sortir (vegeu el material obligatori a l’article 13).

 

ARTICLE 8:
RECORREGUT

El recorregut té una distància de 16,2km i 820 metres de desnivell acumulat, per senders, camins i pistes forestals.

 

ARTICLE 9:
MARCATGE

El recorregut estarà marcat amb cintes i els corredors hauran de seguir obligatòriament el marcatge de la ruta.

 

ARTICLE 10:
SEGURETAT

L’Organització situarà personal degudament identificat que vetllarà per la seguretat dels participants en punts determinats del recorregut i en els avituallaments. És obligatori seguir les seves indicacions.

– L’assegurança d’accidents és obligatòria per a les persones que no tinguin la cobertura d’accidents específica de la targeta federativa de muntanya amb les cobertures adaptades al Decret 56/2003, de 4 de febrer, de la Generalitat de Catalunya. El cost de la inscripció inclou una assegurança d’accidents pels que no disposin de llicència federativa.

– Un equip escombra encarregat de tancar el recorregut comprovarà el pas de tots els participants.

– En cas d’abandonament, cal comunicar-ho al més aviat possible al personal de l’Organització. Es disposarà de personal sanitari i ambulància a la sortida per intervenir en cas que sigui necessari i realitzar una assistència bàsica. Només en casos d’accident s’haurà d’alertar al 112.

– L’Organització es reserva el dret d’alterar parts de la ruta o modificar horaris per

preservar la seguretat dels participants.

– L’Organització es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la cursa per preservar la seguretat dels participants o per causes de força major.

 

ARTICLE 11:
NORMES GENERALS

– Tots els participants accepten les regles d’aquest reglament i es comprometen a actuar èticament amb la resta de participants i amb l’Organització.

– Tots els participants seguiran les instruccions de l’Organització.

– Els participants que no respectin les normes del present reglament o que actuïn de manera antiesportiva seran desqualificats.

– No es permeten participar amb gossos o altres animals.

 

ARTICLE 12:
HORARIS

– La sortida serà a les 18:30 hores.

– S’establirà un temps màxim de tres hores per realitzar el recorregut.

– Es podrà establir un tall horari a mig recorregut, on s’indicarà als participants que el superin, el camí per retornar a meta, quedant aquests fora de cursa.

– En cas de condicions meteorològiques dolentes, o per raons de seguretat, l’Organització es reserva el dret de variar el límit horari.

 

ARTICLE 13:
MATERIAL OBLIGATORI

Cada participant haurà de dur al llarg de tot el recorregut, per garantir la seva seguretat, el material obligatori següent:

– Dorsal (proporcionat per l’Organització)

– Tallavent impermeable (només en cas de pluja).

– L’Organització podrà afegir material obligatori comunicant-ho amb anel·lació suficient als participants.

ARTICLE 14:
DIRECCIÓ DE CURSA

El director de la cursa o el responsable mèdic podran fer retirar un participant si consideren que:

– Té minvades les seves capacitats físiques, per fatiga o altres motius.

– No disposa del material obligatori.

– Les seves condicions no són les apropiades per continuar la cursa.

– Incompleix aquest reglament.

Així mateix, el director de la prova podrà suspendre, escurçar, neutralitzar o aturar la

cursa, per seguretat o causes de força major alienes a l’Organització (climatologia, etc.).

ARTICLE 15:
DESQUALIFICACIONS

– Els participants que no presentin el material obligatori o que el presentin inutilitzable o defectuós en el control de sortida no podran participar a la cursa.

– L’incompliment de la normativa durant la cursa podrà ser causa de desqualificació.

– Doblegar, tallar, pintar o alterar el dorsal o no portar-lo visible.

Altres motius de desqualificació:

– No passar pel control de sortida.

– Desobeir directrius de seguretat indicades per l’Organització.

– Cometre infraccions contra el medi.

– Llençar escombraries o deixalles fora dels punts indicats.

– No socórrer un participant que demani auxili.

– Demanar ajuda sense necessitar-la.

– Tenir ajuda externa fora dels punts d’avituallament.

– Manipular o alterar el dorsal (doblegar, tallar, pintar o enganxar).

– Comportar-se de manera indecorosa, irrespectuosa o irresponsable.

ARTICLE 16:
CATEGORIES
– Absoluta femenina
– Absoluta masculina
– Junior femenina (16 i 17 anys)
– Junior masculina (16 i 17 anys)
– Sènior femenina (de 18 a 39 anys)
– Sènior masculina (de 18 a 39 anys)
– Veterana femenina (40 anys o més)
– Veterana masculina (40 anys o més)

La data de referència per les categories serà el 31 de desembre de l’any en curs.

ARTICLE 17:
RESULTATS I PREMIS
Tindran el trofeu especial Aigua de Rigat els guanyadors absoluts femení i masculí. La resta de podis tindran regals oferts pels col·laboradors de la cursa.

ARTICLE 18:
RESPONSABILITATS
Els participants coneixen les característiques, el nivell de dificultat i les exigències del recorregut de la cursa en què participen i ho fan sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de participar. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants.

Els participants eximeixen l’Organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o altres persones que actuïn a favor seu, així com de les reclamacions o demandes que resultin dels danys que puguin succeir als participants i als seus materials, incloent la pèrdua o l’extraviament.

Els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut i no tenir impediments físics ni psíquics que puguin dificultar la seva participació a la cursa, i exoneren l’Organització i els seus col·laboradors de qualsevol responsabilitat dels problemes derivats del seu estat de salut.

ARTICLE 19:
RECLAMACIONS
Qualsevol reclamació d’un participant haurà de ser formulada per escrit i dirigida a l’atenció de l’Organització dins els 30 minuts següents a la publicació dels resultats. Haurà de dipositar-se una fiança de 30€ que només serà retornada en cas d’acceptar-se la reclamació.